"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów" - Kartezjusz.
Dzięki uprzejmości ludzi o dobrym sercu powstały na terenie DPS kąciki literackie. Ogólnodostępne pozycje książkowe o różnorodnej tematyce, mają na celu popularyzację czytelnictwa wśród Podopiecznych. Dziękujemy Panu Remigiuszowi Włodarczykowi za wspaniałe regały oraz Państwu Wolak za przekazanie księgozbioru.