Mieszkańcy DPS, którzy w pełni realizują swoje indywidualne plany wsparcia, poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, otrzymali 23 lipca zasłużone nagrody. Nominacje do nich pojawiły się podczas czerwcowych spotkań zespołów terapeutyczno – opiekuńczych, w skład których wchodzą pracownicy merytoryczni, którzy szczegółowo przeanalizowali frekwencję każdego Podopiecznego. Cieszy fakt, że rok rocznie, coraz więcej Pensjonariuszy aktywnie działa, realizując swoje pasje, zainteresowania, a przy okazji pracując nad swoją samodzielnością i systematycznością. Dyrektor placówki oraz Kierownik Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego wręczając upominki nagrodzonym, gratulowali Im wytrwałości, a pozostałe osoby mobilizowali do codziennej aktywności.