Takim oto pięknym, nowym i wygodnym samochodem będą się przemieszczać nasi Podopieczni w Nowym Roku do przychodni, szpitali, na zajęcia aktywizujące, wycieczki itp. Zrealizowaliśmy nasz plan dzięki:
- dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- wkładowi własnemu UM Częstochowy,
- zbiórce publicznej realizowanej przez Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom.