To rodzaj psychicznego wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych danego człowieka przez ukierunkowane czytanie. Korzyści płynące z lektury to zachowanie i uzyskanie dobrego samopoczucia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Poprzez zapoznawanie się z książkowymi historiami można identyfikować się z postaciami i zostać zmotywowanym (świadomie lub bezwiednie) do zachowań, które pomagają w związku z dyskomfortem bycia w chorobie. Spotkania odbywają się codziennie.