Spotkania poetyckie to zajęcia grupowe - tematyczne, związane z ważnymi świętami i uświetniające uroczystości, takie jak „Dzień babci i dziadka”, „Walentynki”, „Dzień kobiet”, „Dzień matki”, itp.. Mieszkańcy podczas tych zajęć prezentują swoje umiejętności twórcze, czytają poezję, dyskutują oraz dzielą się wrażeniami, wspomnieniami  i spostrzeżeniami.