Stałym punktem  w harmonogramie zajęć placówki są zajęcia z muzykoterapii biernej z elementami relaksacji i muzykoterapii czynnej. Wielu Podopiecznych jest bardzo uzdolnionych muzycznie, potrafią śpiewać, grać na instrumentach. Wszystkie te umiejętności są wychwytywane przez instruktorów i prezentowane podczas wszelkich uroczystości na terenie Domu, jak i poza nim. Nagrody i wyróżnienia, które otrzymują Mieszkańcy podczas festiwali i przeglądów prezentowane są w gablotach i kronice DPS.