Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców została utworzona grupa ucząca się języka angielskiego. Pensjonariusze prezentują zróżnicowany poziom znajomości języka, dlatego też forma pracy podczas zajęć jest bardzo indywidualna. Jedna z Mieszkanek znająca doskonale język angielski jest współprowadzącą w/w zajęcia.