Jedną z form zajęć wspomagających rozwój umysłowy, doskonale łączącą naukę, rewalidację i zabawę jest  dogoterapia. Metoda ta wykorzystuje kontakt z psem w czasie zajęć i zabaw. Naturalna spontaniczność i radość psa pozwalają odczuć satysfakcję z wykonywanych zadań, zmobilizować do podejmowania nowych wyzwań, a także pomaga osobom starszym czy zagubionym w nawiązaniu kontaktu ze światem zewnętrznym. Grupa Podopiecznych  w ramach wolontariatu raz w tygodniu odwiedza częstochowskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt i wyprowadza psy na spacer oraz poddaje je zabiegom higienicznym.