Grupa aktywizująco - wspierająca  „Senior” ma na celu spotkania najstarszych Mieszkańców Domu i stanowi dla nich panaceum na samotność oraz poszerza krąg zainteresowań.

Formy pracy:

  • literaturoterapia,
  • biblioterapia reminiscencyjna,
  • muzykoterapia receptywna,
  • psychoterapia podtrzymująca,
  • ludoterapia,
  • silwoterapia.

Korzystając z programu MOPS-u „Kawiarenka dla Seniora” członkowie grupy wyjeżdżają do częstochowskich kawiarni. W okresie letnim dużą popularnością cieszą się wyjazdy na pstrąga do Złotego Potoku lub Mstowa.