Celem spotkań tej otwartej grupy jest mobilizowanie Pensjonariuszy do powrotu na rynek pracy poprzez kształtowanie umiejętności do aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz motywowanie do potrzymania podjętej już pracy. Podopieczni są zapoznawani z aktualnymi ofertami pracy oraz szkoleniami proponowanymi przez Urząd Pracy, targi pracy, Zakłady Pracy Chronionej, biura doradztwa zawodowego, Zakład Aktywności Zawodowej itp. Pensjonariusze pod okiem pracowników socjalnych doskonalą również umiejętności pisania CV, listów motywacyjnych oraz kompletowania dokumentacji niezbędnej do podjęcia zatrudnienia. Obecnie 7 Mieszkańców pracuje w zakładach pracy chronionej i zakładzie aktywności zawodowej.