Głównym celem terapii zajęciowej w naszym Domu jest danie szansy każdemu Mieszkańcowi wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie, kreślonej jego wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami. Kierując się poczuciem odpowiedzialności za szeroko pojęty rozwój Mieszkańców prowadzimy zajęcia terapeutyczne w oparciu o Indywidualne Plany Wsparcia. Terapia to kompleksowe dbanie o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie Pensjonariuszy, to sprawianie, że Dom to nie tylko budynek lecz miejsce, w którym chce się przebywać.