Grupa wsparcia to spotkania grupowe, które koncentrują się na pomocy nowym Mieszkańcom w ich adaptacji do życia w Domu Pomocy Społecznej. Mieszkańcy dzielą się swoimi przeżyciami, wspominają przeszłość, doświadczają wspólnoty losu i udzielają sobie nawzajem wsparcia. Podczas tych spotkań Podopieczni będący w podobnej sytuacji życiowej są ukierunkowywani na rozważanie różnych problemów, poszukiwanie rozwiązań, udzielanie sobie nawzajem rad i pomocy, dzięki czemu uzyskują wgląd we własne możliwości, obniżają poczucie lęku i bezradności oraz zauważają swoje mocne strony.