Społeczność terapeutyczna to grupowe spotkania Mieszkańców z każdego piętra, które odbywają się raz w miesiącu i pozwalają na poruszanie ważnych spraw bieżących - dotyczących życia w DPS, konfliktów pomiędzy Podopiecznymi, problemów z personelem, istotnych wydarzeń, itp. Ponadto społeczność wpływa na poprawę współpracy oraz komunikacji interpersonalnej między Mieszkańcami i personelem.