Placówka jest miejscem, w którym odbywają praktyki uczniowie szkół policealnych, studenci oraz osoby uczestniczące w kursach organizowanych przez firmy szkoleniowe. W  trakcie każdego roku kilkadziesiąt osób nabywa umiejętności pracy z osobami psychicznie chorymi. Wiele z nich, po zakończonej praktyce, podpisuje z placówką umowy wolontaryjne w celu kontynuowania współpracy z Mieszkańcami i zdobywania kolejnych doświadczeń.

Ponadto Dom Pomocy Społecznej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami, jest organizatorem staży tak dla osób młodych, pozostających bez pracy, jak również  starszych w celu ułatwienia im szybkiego powrotu na rynek pracy. Osoby bezrobotne w trakcie ich funkcjonowania w placówce nabywają praktyczne umiejętności do wykonywania pracy w konkretnym zawodzie. Staże, w DPS, można odbywać na stanowiskach pracy, które znajdują się w strukturze organizacyjnej placówki. Zdobyte doświadczenia osoby te wykorzystują w dalszej pracy zawodowej. W wielu przypadkach z absolwentami stażu lub praktyki podpisywano umowy o pracę.